Några konstverk ur de äldre samlingarna

Här presenteras ett urval konstverk ur Östergötlands museums

konstsamling med tonvikt på verk från Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Italien, England och Sverige från ca 1400 till ca 1790.

 

Webbplatsen " Konst digitalt"- är ett sätt att göra verk ur vår samling mer tillgängliga. Projektet har kommit till genom anslag från Westman-Wernerska stiftelsen.     

 

Stora donationer

Merparten av konstverken är donationer till Östergötlands museum respektive Linköpings stads museum för skön konst, vilka nu under namnet Östergötlands museum finns i den

gemensamma byggnaden från 1939.

De till antalet konstverk största donationerna är häradshövding

Carl Dahlgrens donation (1895, ca 1800 verk) till dåvarande 

"Östergötlands museum" och läkaren och kokboksförfattaren Charles Emil Hagdahls donation (1897, ca 60 verk) till det museum som är hans skapelse "Linköpings stads museum för skön konst". Senare har värdefulla donationer av konst och konsthantverk samt medel för inköp gjorts av bland annat Anton Ridderstad, Henric Westman, Anna (Lewenhaupt) Bogeman, Amalia Wallenberg, Olof Ajaxson, Gustav Lind, Berit Wallenberg, Ragnar Edling, Carl Johan Adlercreutz och Föreningen Östergötlands museums vänner.

 

OBS!  Förstora bilderna genom att klicka på dessa. Understruken text innebär att du kan se liknande konstverk i andra museers data- 

baser.  
Vill du se konstverken? - Meddela oss först  - Se Kontakt under Info!

 

Information and contact in English  - See Info!