Konstnär

 

Maria Aurora von Königsmarck

Amalia Wilhelmina von Königsmarck

   
       
Födelseort / år

Maria Aurora: Stade 1662

Amalia Wilhelmina: Stade 1663

Dödsort/ år

 

Quedlinburg 1728

Övedskloster 1740

Biografi

Döttrar till generallöjtnant Conrad Cristoffer Königsmarck, född i

Hannover och greve till Västervik och Stegeholm, och hans hustru

Maria Chistina Wrangel, dotter till riksrådet Herman Hansson Wrangel.

Maria Aurora var mätress till kurfursten av Sachsen (Comte de Saxe)

och blev mor till den franske fältherren Moritz av Sachen. Hon talade

flera språk och skrev poesi och komedier på franska och tyska.

Amalia Wilhelmina var elev till David Klöcker Ehrenstrahl (1629-1698).

Gift med generallöjtnant greve Carl Gustaf Lewenhaupt (1662-1703).  

   

Konstverkets titel eller motsv.

Triumftapeten

Datering

1680-tal
     

Teknik/material

 Broderad väv. Ylle och silke.

Format 232 x 246 cm 

Ram

     

Signering

 

Inskription

 

Inventarienummer LM 1964:4    
       

Kommentar

Förlagan troligen utförd av David Klöcker Ehrenstrahl. 

 

 

Proveniens

1904 Anna Lewenhaupt (född Stackelberg) genom arv efter sin man Gustaf Lewenhaupt (1844-1904)

1946 Gåva av Anna Bogeman (Lewenhaupt), 1910 omgift med Gustaf Bogeman, genom testamente upprättat 1943.

 

 

Bibliografi

Konstverket:

Cnattingius, Bengt: "Königsmarckska salongen", s. 107-133 i "Meddelande från Östergötlands och Linköpings stads museum",1948-1950, Linköping 1950.
Hammenbeck-Eichberger, Stefan: Die Schwestern Aurora und Amalia von Königsmarck und die Wandteppiche im Östergötlands Museum, sid 107-120 i
Buning:R - B.C. Fiedler, B Roggmann (utg): Maria Aurora von Königsmarck. Ein adeliges Frauenleben im Europa der Barockzeit, Böhlau Verlag, Köln 2015.

Tham Ulla: "Königsmarckska salongen", s. 49-72 i "Inblick i konsten", Meddelande från Östergötlands länsmusem / Utställningskatalog nr 76, (1999). 

   

Utställningar

 

 

Resonerade kommentar

  

 

 

Klicka på ett foto för större detaljbilder!