Konstnär

Niklas Lafrensen d.y.
Lavreince
(i Frankrike)

Födelseort / år Stockholm 1737

Dödsort/ år

Stockholm 1807
Biografi

Utbildad av sin far Niclas Lafrensen d.ä. i miniatyr- och gouache-
måleri. Forsatte på 1760-talet sina studier i Paris.
Återvände till Sverige 1769 och kunde från 1770 kalla sig hov-
miniatyrmålare. I förargelsen över att inte ha blivit utnämnd till
professor återvände han till Paris 1774  där han blev verksam under
namnet Lavreince. Han blev där ett känt namn pga sina genre-
målningar som reproducerades som kopparstick .
På grund av revolutionen blev han tvungen att återvända till
Sverige 1791. Hovet gav honom då stora beställningar och 1792
utnämndes han till professor.  

Konstverkets titel eller motsv.

La Redoute chinoise (à la
foire Saint-Laurent)

Datering

1785

Teknik/material

Gouache på papper

Format 29,5 x 37,0 cm

Ram

Signering

Nej

Inskription

Nej

Inventarienummer B 640

Kommentar

Målningen är en av två tavlor som beställdes av Gustaf III efter
sitt besök i Paris 1784. (Se detaljer nedan och målning B 640!)
Målningen hängde tillsammans med sin pendang på Haga och
fanns med i bouppteckningen efter Gustav III. 1884 ägdes den
av konstsamlaren C F Dahlgren. Hur den kommit till denne är oklart,
men då den tillhört de kungliga samlingarna framlade
Nationalmuseum, i början av 1900-talet, önskemål att få den
återförd till dessa. Styrelsen för Östergötlands museum motsatte
sig dock detta med motiveringen att målningarna mottagits
i god tro genom Dahlgrens testamente.

Proveniens

1785 Beställd av Gustaf III genom Staël von Holstein, chargé d'affaires vid franska hovet.                                                            Klicka på fotot för större bild!
1792 Gustaf III:s bouppteckning: Gamla Haga, Lilla gröna rummet.

1894 Carl Fredric Dahlgrens samling.
1895 Testamentarisk gåva av Carl Fredric Dahlgren till Östergötlands museum.


Bibliografi

Konstverket:
Sander, Fredrik: "Bidrag till taflegalleriets historia, II, Konung Gustaf den tredje, hans efterlemnade taflesamling, Nationalmuseum, Stockholm 1873.
Levertin, Oscar: "Niclas Lafrensen d.y. och förbindelserna mellan svensk och fransk målarkonst på 1700-talet", Stockholm 1899, s. 82.
Sirén, Osvald: "Ett besök på Östergötlands museum", s. 334-338 i "Ord och Bild", Stockholm 1901.

Gauffin, Axel: "Lafrensens gouacher", Meddelanden från Östergötlands fornminnes- och museiförening 1922, Linköping 1922.

Gauffin, Axel: "Med Gustaf III i Paris. Två gouacher av Niclas Lafrensen d y", s. 109-117 i "Svensk sjuttonhundratals konst", SAK:s publikation nr 31, Stockholm 1923.
Gauffin, Axel; "Gustave III à Paris - 2 gouaches de Lavreince" i "Gazette des Beaux-Arts", Paris 1923.
Ridderstad, Anton: "Två tavlor i Östergötlands museum av Niklas Lafrensen" s. 121-126 i "Förr och nu i Östergötland", Linköping 1930.
Wennberg, Bo G.: "Niclas Lafrensen den yngre", Malmö 1947, s. 56.  
"Lavreince, Nicolas Lafrensen pentre suédois 1737-1807", Paris Bibliotèque Nationale,utställningskatalog, Paris 1949, no 239.

"Solen och Nordstjärnan - Frankrike och Sverige på 1700-talet", Nationalmusei utställningskatalog no 568, Höganäs 1993, Magnus Olausson, s. 311 och

Görel Cavalli-Björkman s. 459.
"Le Soleil et l'Étoile du Nord - La France et la Suède au XVIIIe siècle", utställningskatalog för Galeries natonales du Grand Palais, Paris, Höganäs 1993, s. 306, 449.
Noreen, Sven E: "Lafrensens gouacher", s. 114-155 i " Inblick i konsten", Meddelande från Östergötlands länsmusem / Utställningskatalog nr 76, (1999).

Konstnären:
Lundberg, Gunnar W.: "Svenskt och franskt 1700-tal i Institut Tessins samlingar", Malmö 1937, s. 272, 297.
Svenskt konstnärslexikon, Malmö 1957, s. 441-443.
Bénézit, E: "Dictionnarie des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graqveurs", 1966, band 5, s. 355-356.

"Marie-Antoinette", Galeries nationales du Grand Palais, Paris, utställningskatalog nr 94, Paris 2008, s. 295.


Utställningar
Paris 1937, Exposition Centenair de Châteaux Versailles.
Paris 1949, "Lavreince - Nicolas Lafrensen, pentre suédois 1737-1807". Bibliothèque Nationale, Paris. (utställt foto, nr  239)
Stockholm 1993-94 "Solen och Nordstjärnan - Frankrike och Sverige på 1700 -talet", Nationalmuseum, no 551.
Paris 1994. "Le Soleil et l'Étoile du Nord - La France et la Suède au XVIIIe siècle", Grand Palais, no 449.

Resonerade kommentar

Vid kungens död hängde Lafrensens bägge gouacher i det lilla gröna rummet på Gamla Haga. Nr 343 och 344 i bouppteckningen. (Sander, 1873)

"La Redoute chinoise, beläget i nöjeskvarteret Foire Saint-Laurent, hörde under 1780-talet till en av de mer omtyckta nöjesinrättningarna i Paris. Vid tiden för Gustav III:s besök här, den 29 juni, hade denna wauxhall ännu inte öppnat för säsongen, varför Lafrensen inte kan ha återgivit denna händelse. Orsaken till kungens intresse var förmodligen den exotiska arkitekturen. Gustav III var nämligen mycket svag för kineserier, även sedan detta mode avtagit i popularitet under 1780-talet.
(Solen och Nordstjärnan, Magnus Olausson,1993)

Foto: Detalj med vitsminkade damer.   Klicka på fotot för större bild!
Ett bevis för att målningen beställdes av Gustav III är Lafrensens egenhändiga räkning för fyra tavlor, bilagd det svenska sändebudet i Paris Staël von Holsteins depesch till Gustaf III den 12 juni 1785. Se nedan.
(Gallica volym 468, Riksarkivet, Marieberg. Foto: Jan Andersson, RA.)