Konstnär 

Hans Cranach

tillskriven

(Lucas Cranachs verkstad)

   
       
Födelseort / år Wittenberg 1513-1514

Dödsort/ år

 

Bologna 1537
Biografi

Målare och tecknare. Äldste son och elev till Lucas Cranach d.ä. som

var hovmålare hos Fredrik den vise i Wittenberg.

Från 1530 arbetade han och brodern Lucas d.y., tillsammans

med fadern.

Verksam i Venedig och 1537 i Bologna.

Målade speciellt mytologiska och allegoriska ämnen.

Endast två verk som är signerade av honom har påträffats.

   

Konstverkets titel eller motsv.

"Adam och Eva"

Datering

ca 1530-1535
     

Teknik/material

Oljemålning på rödbok

Format 81 x 52 cm

Ram

     

Signering

Med en bevingad orm på stammen mellan Adam och Evas ben.

Inskription

 

Inventarienummer B 243    
       

Kommentar

Tidigare tillskriven Lucas Cranach d.ä. (1472-1553). Av Koepplin-Falk

(1976, se bibliografi nedan) attribuerad till Hans Cranach (?).

De skriver i katalogen över  Cranachs verk att "Målningen i Linköping

står i figurproportionerna och i bladens teckning m.m. tydligt under

"Fader" Cranachs nivå som i den nämnda målningen / Apollo och Diana /

i Bryssel och som den 1531 i Berlin daterade 'Syndafalls'-målningen

(FR. 166c; Berlin 1973, Nr 9 .) Då man måste anta en annan hand för

målningen, då den är autentiskt signerad, föreslås Hans Cranach ..."

 

Olof Granberg uppger i "Kejsar Rudolf II:s konstkammare och dess

svenska öden" (1902) att tre olika målningar med motivet Adam och

Eva av Cranach togs som krigsbyte i Prag 1648. Granberg som sett

målningen i Linköping, innan baksidan med eventuell markering

parketterades 1938 utan att dokumentation  av baksidan gjordes,

skriver att "en av dem utan tvivel är den i Linköpings museum".

Vår målning avbildas på sid 68. Granberg för också upp vår målning

som nr 90 i den av honom i samma bokverk  upprättade förteckningen

över Drottning Kristinas tavelgalleri i Stockholm och Rom.

I "Svenska konstsamlingar historia, del I" (1929) menar Granberg,

att den målning som med nr 922, "Adam und Eva, klein, vom Lucas Kranich",

upptas i en avskrift från 1621 av inventarium över den kejserliga skatt- och

konstsamlingen i Prag, troligen är den målning som finns i Linköping. 

 

 

Proveniens

1652 Drottning Kristinas samling (enligt Granberg 1929),

1885 Gåva till Östergötlands länsmuseum av kronolänsman J.P. Johansson.

 

Klicka på fotot för större bild!

Bibliografi

Konstverket:

Sirén, Osvald: "Ett besök på Östergötlands museum", s.333-334 i "Ord och Bild", Stockholm 1901.

Granberg, Olof: "Kejsar Rudolf II:s konstkammare och dess svenska öden och om uppkomsten af Drottning Kristinas tafvelgalleri i Rom och dess skingrande", Stockholm 1902, s. 69, 108, ill.5 68.

Granberg, Olof: "Inventaire général des trésors d'art, peintures et sculptures, principalement de maîtres étrangers (non scandinaves) en Suède", Stockholm 1913, III s.74, nr 255.

Granberg, Olof: "Svenska konstsamlingars historia", del I, 1929, s.107,128 (med omkastade ägarnamn).

"Östergötlands och Linköpings stads museum - Vägledning", Vadstena 1947, s. 46.

"Christina, drottning av Sverige; en europeisk kulturpersonlighet", Nationalmusei utställningskatalog 305, Stockholm 1966, nr 1287, s. 512.

Koepplin, D. - Falk, T.: "Lukas Cranach, Gemälde-Zeichnungen-Druckgraphik.", Basel 1976, del 2 , nr 574, s. 657-659.

Lagercrantz, Bo: "Cranach, Luther och Kärleken : en motbild från Reformationen", Malmö, 1988.

"Cranach och den tyska renässansen", Nationalmuseum, Stockholm, utställningskatalog nr 510, s. 56-58, Uddevalla 1988.

Friedländer, M.J. - Rosenberg, J.: "Die Gemälde von Lucas Cranachs", 1989.

Minnhagen-Alvsten, Monika: "Syndafallet", s. 42-44 i "Inblick i konsten", Meddelande från Östergötlands länsmusem / Utställningskatalog nr 76, (1999).

Stefan Hammenbeck: "Syndafallet", s. 197-199 i "Krigsbyte - War-booty", utställningskatalog, Livrustkammaren, Värnamo 2007.

Konstnären:

Gemäldegalerie, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Berlin", katalog, Berlin 1975, s. 115-121.

RKD's databas, (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie/Netherlands Institute for Art History), 2012.

   

Utställningar

Stockholm 1966, "Christina - Drottning av Sverige", Nationalmuseum.

Stockholm 1988, "Cranach och den tyska renässansen", Nationalmuseum.

Stockholm 2008-2009, "Krigsbyte", Livrustkammaren.

 

 

Resonerade kommentar

 

Detaljbilder med händer och fötter samt signering i form av en bevingad orm med ring i munnen ( ca1 cm lång) på stammen mellan Adam och Evas ben. Klicka för förstorad bild!

 

En liknande målning "Adam and Eve" av Lucas Cranach finns på The Courtauld Gallery i London, och en annan i Gemäldegalerie, Berlin deponerad i Bode-museum, Berlin, inv. 567 daterad 1533.